หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
113
เดือนที่แล้ว
688
ปีนี้
6,628
ปีที่แล้ว
0
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2561 (1)
บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (15) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2561 (1)
บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (14) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2561 (1)
บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (14) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561 (1)
บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (14) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2561 (1)
บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (15) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 (1)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2561 | อ่าน (8)
 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (1)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2561 | อ่าน (6)
 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (1)
บันทึก : 04 ธันวาคม 2561 | อ่าน (6)
 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนวล หมู่ที่ 12 (1)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (15)
 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่ 1 (1)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (9)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [19]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [18]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [18]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [19]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [18]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [16]
ระเบียบการเบิกจ่าย [18]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [19]
 

วันพ่อแห่งชาติ
25 ภาพ 21 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...