หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
420
เดือนที่แล้ว
650
ปีนี้
3,048
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ขอขอบคุณ ธกส. สาขาอำเภอสังขะ มอบถุงยั้งชีพผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลสังขะครับผ
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (5) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) รับมอบถุงยั้งชีพจากกาชาด 3/05/62
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (6) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/62
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (6) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สังขะ ประจำปี 2562 (1)
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (143) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (118) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2562 | อ่าน (40)
 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (75)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (86)
 
แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (79)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (141)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [114]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [104]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [107]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [123]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [101]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [104]
ระเบียบการเบิกจ่าย [111]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [103]
 

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย
13 ภาพ 2 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...