หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
300
เดือนที่แล้ว
496
ปีนี้
3,424
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561
บันทึก : 18 มิถุนายน 2562 | อ่าน (10) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
บันทึก : 11 มิถุนายน 2562 | อ่าน (9) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบ 2562 (11)
บันทึก : 05 มิถุนายน 2562 | อ่าน (46) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ขอขอบคุณ ธกส. สาขาอำเภอสังขะ มอบถุงยั้งชีพผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลสังขะครับผ
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (39) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) รับมอบถุงยั้งชีพจากกาชาด 3/05/62
บันทึก : 13 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (25) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2562 | อ่าน (68)
 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (103)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (127)
 
แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (110)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (183)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [130]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [121]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [125]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [141]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [120]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [120]
ระเบียบการเบิกจ่าย [127]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [115]
 

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย
13 ภาพ 31 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...