หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
1,412
ปีนี้
6,253
ปีที่แล้ว
0
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ตามที่กฏหมายกำหนด (2)
บันทึก : 13 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (17) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560 (4)
บันทึก : 13 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (26) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (6)
บันทึก : 13 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (12) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลสังขะ (2)
บันทึก : 06 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (32) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (1)
บันทึก : 04 สิงหาคม 2561 | อ่าน (94) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 เส้นสามแยกศาลาหนองบัว ถึง บ้านสมบัติ ดียิ่ง
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (150)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 เส้นทางสวนผักแบกจาน ถึงเขตลาดยางถนนสังขะสุรินทร์(สาย2077) (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (133)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายสง่า เสกแสง ถึง บ้านนายอ้อย ทองกล้า (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (146)
 
โครงการก่อนสร้างถนนคสล.บ้านนองบัว หมู่ 17 เส้นบ้านนายไก่ จัันทร ถึง บ้านนางลัดดา เชี่ยวชาญ (1)
บันทึก : 28 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (145)
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสลัม หมู่15 เส้นบ้านนายละเอียด สุดสมัย ถึงเขตถนนลาดยาง สาย 24 (1)
บันทึก : 26 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (146)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [4]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [4]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [3]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [5]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [4]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [3]
ระเบียบการเบิกจ่าย [3]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [4]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...