หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 4 คน
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
665
ปีนี้
1,788
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สังขะ ประจำปี 2562 (1)
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (80) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (67) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (82) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2)
บันทึก : 17 ธันวาคม 2561 | อ่าน (167) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
บันทึก : 14 ธันวาคม 2561 | อ่าน (92) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (3)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (16)
 
แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (11)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (74)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (69)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [84]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [82]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [82]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [91]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [76]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [74]
ระเบียบการเบิกจ่าย [81]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [81]
 

วันพ่อแห่งชาติ
25 ภาพ 243 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...