หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
206
เดือนที่แล้ว
341
ปีนี้
4,611
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6)
บันทึก : 28 สิงหาคม 2562 | อ่าน (193) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต. (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (62) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (50) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (48) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (55) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
เผยแพร่ราคากลาง (1)
บันทึก : 09 สิงหาคม 2562 | อ่าน (31)
 
ราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดง (1)
บันทึก : 30 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (35)
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2562 | อ่าน (153)
 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (227)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (251)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [166]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [150]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [170]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [183]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [157]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [160]
ระเบียบการเบิกจ่าย [170]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [149]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...