หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
459
ปีนี้
3,936
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู อบต. (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (24) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (21) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (17) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (20) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 (1)
บันทึก : 30 มิถุนายน 2562 | อ่าน (15) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2562 | อ่าน (105)
 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (140)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (176)
 
แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (152)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (229)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [146]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [134]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [144]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [158]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [139]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [135]
ระเบียบการเบิกจ่าย [147]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [125]
 

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย
13 ภาพ 67 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...