[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  • Css
  • Css
  • Css
 

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 (8)
บันทึก : 16 ตุลาคม 2560 | อ่าน (1) | กลุ่ม :ส่วนการคลัง
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (54) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (42) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 2
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (43) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (39) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (36)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 3
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (43)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 2
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (45)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (40)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: รายงานการประชุมสภา สมัยที่2/2558 ครั้งที่ 1
บันทึก : 21 มิถุนายน 2560 | อ่าน (39)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 บ้านนางอำไพ ชินแตร ถึง นายวรวุฒิ นับถือตรง (8)
บันทึก : 26 กันยายน 2560 | อ่าน (23)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวอยู คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 จากสามแยกโรงเรียนบ้านศรีนนวล ถึงบ้านนางสำรวย (2)
บันทึก : 15 กันยายน 2560 | อ่าน (24)
 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะ หมู่ 3 (ข้างประปาหมู่บ้านสังขะ หมู่ 3)
บันทึก : 22 สิงหาคม 2560 | อ่าน (22)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.หมู่ 12 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ภาสดา ถึงบ้านนายสง่า สายบุตร (18)
บันทึก : 22 สิงหาคม 2560 | อ่าน (27)
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านตาเมี๊ย ถึงบ้านหนองตะเคียน ตำบลขอนแตก (31)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2560 | อ่าน (41)
:: โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไพลกาล หมู่ 13 จากเส้นบ้านนายนรินทร์ ดวงศรี ถึงถนนลาดยางไทยสมบูรณ์-แบกจาน (28)
บันทึก : 15 สิงหาคม 2560 | อ่าน (42)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นบ้านนายสุข ถึง ถนนซอยหลังวัดแบกจาน (9)
บันทึก : 03 สิงหาคม 2560 | อ่าน (39)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นทางบ้านนายประจักร โพธิธร ถึงบ้านนางเตือนใจ จันทยา (13)
บันทึก : 02 สิงหาคม 2560 | อ่าน (37)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองสลัม หมู่ 15 จากเส้นบ้านนายเสวก จันดาเพ็ง ถึง บ้านนายสมศักดิ์ คงมั่น (14)
บันทึก : 01 สิงหาคม 2560 | อ่าน (38)
:: โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนางบัว จินพระ ถึง นายเมียง บุญเลิศ (16)
บันทึก : 31 กรกฏาคม 2560 | อ่าน (40)
 
 


ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

มุมอาเซียน [203]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [265]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 [261]
 

ผังเมือง
0 ภาพ 61 เข้าชม
ส่วนการศึกษาฯ โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ภาพ 74 เข้าชม 0 ความเห็น
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
24 ภาพ 102 เข้าชม 0 ความเห็น
ส่วนการศึกษาฯ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสังขะ "อบต.สังขะเกมส์" ประจำปี 2560
17 ภาพ 82 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...