หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
415
เดือนที่แล้ว
639
ปีนี้
2,393
ปีที่แล้ว
7,030
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สังขะ ประจำปี 2562 (1)
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (117) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (92) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
บันทึก : 28 มกราคม 2562 | อ่าน (111) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2)
บันทึก : 17 ธันวาคม 2561 | อ่าน (197) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
บันทึก : 14 ธันวาคม 2561 | อ่าน (131) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2562 | อ่าน (16)
 
ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (39)
 
ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 13 มีนาคม 2562 | อ่าน (53)
 
แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (1)
บันทึก : 11 มีนาคม 2562 | อ่าน (48)
 
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6 (1)
บันทึก : 25 มกราคม 2562 | อ่าน (106)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [100]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [96]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [93]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [103]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [89]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [89]
ระเบียบการเบิกจ่าย [96]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [94]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...