[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0465 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะ หมู่3 บ้านสุคนธ์ แสนตรี ถึง บ้านนายอุดมสุข หล้าวิลัย  [ 1 ] ส่วนการคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0464 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสังขะหมู่ 1 เส้นบ้านนางวลีพร แก้วสว่างถึงนายประดิษฐ์ เติมทอง  [ 1 ] ส่วนการคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0463 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 จากเส้นบ้านนายพิราน ถึง ร้านอู่โต้ง  [ 1 ] ส่วนการคลัง 20 มีนาคม 2561
[ 0461 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนางสาคร ถึง บ้านนายวรวุฒิ นับถือตรง  [ 3 ] ส่วนการคลัง 13 มีนาคม 2561
[ 0460 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นลาดยางข้างอบต.สังขะ ถึงบริเวณแปลงผัก  [ 3 ] ส่วนการคลัง 12 มีนาคม 2561
[ 0456 ] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านศรีนวล หมู่ 9 เส้นบ้านนายกุน ถึง ชลประทานหมู่บ้าน  [ 8 ] ส่วนการคลัง 05 มีนาคม 2561
[ 0454 ] ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรกาล หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  [ 19 ] ส่วนการคลัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0453 ] ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านขวาว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 13 ] ส่วนการคลัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
[ 0450 ] ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน  [ 78 ] สำนักงานปลัด 29 มกราคม 2561
[ 0447 ] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินครังที่ 1   [ 73 ] สำนักงานปลัด 23 มกราคม 2561
[ 0446 ] ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 54 ] สำนักงานปลัด 23 มกราคม 2561
[ 0445 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบปฏิบัติ)  [ 76 ] สำนักงานปลัด 17 มกราคม 2561
[ 0444 ] แก้ไขประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้าง  [ 59 ] สำนักงานปลัด 12 มกราคม 2561
[ 0443 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 67 ] สำนักงานปลัด 12 มกราคม 2561
[ 0441 ] ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 92 ] สำนักงานปลัด 21 ธันวาคม 2560
[ 0427 ] ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 114 ] สำนักงานปลัด 17 พฤศจิกายน 2560
[ 0422 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 99 ] สำนักงานปลัด 07 พฤศจิกายน 2560
[ 0416 ] งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560  [ 128 ] ส่วนการคลัง 16 ตุลาคม 2560
[ 0380 ] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1  [ 126 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0379 ] รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1  [ 105 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0378 ] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 2  [ 114 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0377 ] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1  [ 113 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0376 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1  [ 114 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0375 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 3  [ 115 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0374 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 2  [ 118 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0373 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 1  [ 97 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0372 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่2/2558 ครั้งที่ 1  [ 91 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0371 ] รายงานการประชุมสภา สมัยที่1/2558 ครั้งที่ 1  [ 97 ] สำนักงานปลัด 21 มิถุนายน 2560
[ 0363 ] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  [ 103 ] admin 24 พฤษภาคม 2560
[ 0360 ] โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสังขะ "อบต.สังขะเกมส์" ประจำปี 2560  [ 124 ] ส่วนการศึกษาฯ 23 พฤษภาคม 2560
[ 0356 ] มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  [ 106 ] สำนักงานปลัด 09 พฤษภาคม 2560
[ 0352 ] โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560  [ 112 ] สำนักงานปลัด 10 เมษายน 2560
[ 0337 ] ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐  [ 174 ] ส่วนการคลัง 04 มกราคม 2560
[ 0331 ] แวะซื้อผักปลอดสารพิษ ชมทุ่งทานตะวัน  [ 294 ] สำนักงานปลัด 16 ธันวาคม 2559
[ 0324 ] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 223 ] ส่วนการศึกษาฯ 23 พฤศจิกายน 2559
[ 0313 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 202 ] สำนักงานปลัด 01 พฤศจิกายน 2559
[ 0306 ] มาตารการความปลอดภัยทางถนน ศปถ.อบต.สังขะ  [ 231 ] สำนักงานปลัด 11 ตุลาคม 2559
[ 0281 ] ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจากเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้  [ 230 ] สำนักงานปลัด 02 สิงหาคม 2559
[ 0253 ] รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 273 ] admin 07 กรกฏาคม 2559
[ 0252 ] รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2558  [ 226 ] admin 07 กรกฏาคม 2559
[ 0241 ] ประกาศระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  [ 206 ] admin 07 กรกฏาคม 2559
[ 0240 ] ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  [ 219 ] admin 07 กรกฏาคม 2559
[ 0222 ] TO BE NUMBER ONE  [ 238 ] สำนักงานปลัด 10 มิถุนายน 2559
[ 0212 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสังขะ  [ 593 ] สำนักงานปลัด 17 พฤษภาคม 2559
[ 0194 ] ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้   [ 255 ] สำนักงานปลัด 08 มีนาคม 2559
[ 0189 ] คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [ 242 ] admin 04 มีนาคม 2559
[ 0184 ] คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  [ 224 ] admin 04 มีนาคม 2559
[ 0183 ] คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  [ 244 ] admin 04 มีนาคม 2559
[ 0163 ] กำหนดชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙  [ 283 ] ส่วนการคลัง 11 กุมภาพันธ์ 2559
[ 0153 ] ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  [ 289 ] ส่วนการคลัง 10 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าที่ 1 2