หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1015 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ขามน้อย)  [ 4 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1014 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านโดง)  [ 5 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1013 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.สังขะ)  [ 3 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1011 ] ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)  [ 12 ] กองคลัง 19 มกราคม 2564
[ 1007 ] ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)  [ 31 ] กองคลัง 12 มกราคม 2564
[ 1006 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)  [ 31 ] กองคลัง 12 มกราคม 2564
[ 1001 ] ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่ที่2  [ 57 ] กองคลัง 17 ธันวาคม 2563
[ 1000 ] ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 57 ] กองคลัง 14 ธันวาคม 2563
[ 0997 ] ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 62 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2563
[ 0994 ] ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปฏิบัติธรรม) ประจำปี  [ 103 ] กองคลัง 03 ธันวาคม 2563
[ 0993 ] ประกาศผู้ชนะ (จัดซื้อตลับหมึก)  [ 84 ] กองคลัง 24 พฤศจิกายน 2563
[ 0985 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 86 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0984 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 85 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0983 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 91 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0982 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 57 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0981 ] แบบก่อสร้างถนนบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 86 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0980 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย)  [ 67 ] กองคลัง 14 ตุลาคม 2563
[ 0978 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด อบต.  [ 61 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0975 ] แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1)  [ 70 ] กองคลัง 07 ตุลาคม 2563
[ 0965 ] ราคากลางก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 95 ] กองคลัง 10 กันยายน 2563
[ 0963 ] แบบก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 117 ] กองคลัง 08 กันยายน 2563
[ 0961 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนำตำบลสังขะ  [ 115 ] กองคลัง 02 กันยายน 2563
[ 0960 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 99 ] กองคลัง 02 กันยายน 2563
[ 0959 ] แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำสังขะ)  [ 107 ] กองคลัง 01 กันยายน 2563
[ 0878 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 147 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0857 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต. สังขะ  [ 176 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0856 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 161 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0855 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 163 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0854 ] ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 167 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0853 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 113 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0852 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 83 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0851 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 86 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0850 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 79 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0849 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่10  [ 91 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0848 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 88 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0847 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 86 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0846 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่17  [ 87 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0845 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่14  [ 85 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0844 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 86 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0843 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่4  [ 87 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0842 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่3  [ 81 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0841 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนวล หมู่ที่9  [ 99 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0840 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 75 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0839 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่5  [ 73 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0838 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่2  [ 75 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0837 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 77 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0836 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 73 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0835 ] ขุดลอกขยายชลประทาน ทำนบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 72 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0834 ] อาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน  [ 78 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0833 ] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 84 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 2 3 4