หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0985 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 6 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0984 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 7 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0983 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 8 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0982 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 4 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0981 ] แบบก่อสร้างถนนบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 8 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0980 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย)  [ 8 ] กองคลัง 14 ตุลาคม 2563
[ 0978 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด อบต.  [ 8 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0975 ] แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1)  [ 11 ] กองคลัง 07 ตุลาคม 2563
[ 0965 ] ราคากลางก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 56 ] กองคลัง 10 กันยายน 2563
[ 0963 ] แบบก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 72 ] กองคลัง 08 กันยายน 2563
[ 0961 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนำตำบลสังขะ  [ 72 ] กองคลัง 02 กันยายน 2563
[ 0960 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 58 ] กองคลัง 02 กันยายน 2563
[ 0959 ] แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำสังขะ)  [ 64 ] กองคลัง 01 กันยายน 2563
[ 0878 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 101 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0857 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต. สังขะ  [ 127 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0856 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 116 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0855 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 115 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0854 ] ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 116 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0853 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 69 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0852 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 47 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0851 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 43 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0850 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 41 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0849 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่10  [ 46 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0848 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 46 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0847 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 46 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0846 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่17  [ 45 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0845 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่14  [ 45 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0844 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 47 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0843 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่4  [ 48 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0842 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่3  [ 45 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0841 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนวล หมู่ที่9  [ 53 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0840 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 41 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0839 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่5  [ 40 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0838 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่2  [ 43 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0837 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 46 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0836 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 39 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0835 ] ขุดลอกขยายชลประทาน ทำนบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 41 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0834 ] อาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน  [ 42 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0833 ] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 40 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0815 ] ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  [ 127 ] กองคลัง 07 เมษายน 2563
[ 0814 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์  [ 119 ] กองคลัง 07 เมษายน 2563
[ 0812 ] คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 116 ] กองคลัง 26 มีนาคม 2563
[ 0811 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 110 ] กองคลัง 26 มีนาคม 2563
[ 0809 ] ร่างประกาศจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 106 ] กองคลัง 25 มีนาคม 2563
[ 0806 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  [ 103 ] กองคลัง 11 มีนาคม 2563
[ 0796 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน  [ 215 ] กองคลัง 19 ธันวาคม 2562
[ 0790 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน  [ 202 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2562
[ 0789 ] ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (สายทางเส้นกลางหมู่บ้าน)  [ 182 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2562
[ 0784 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน)  [ 196 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2562
[ 0783 ] ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน ถึง บ้านขวาว  [ 192 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4