หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1117 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ  [ 5 ] กองคลัง 22 เมษายน 2564
[ 1116 ] จ้างจัดเตรียมสถานที่และสนามกีฬาทุกประเภทตลอดการแข่งขันกีฬา (โซนกลาง)  [ 23 ] กองคลัง 21 เมษายน 2564
[ 1114 ] จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (โซนกลาง)  [ 10 ] กองคลัง 21 เมษายน 2564
[ 1113 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่4  [ 16 ] กองคลัง 08 เมษายน 2564
[ 1082 ] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีศาลหลักเมือง ประจำปี2564  [ 20 ] กองคลัง 05 เมษายน 2564
[ 1081 ] ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์ประกอบพิธี โครงการประเพณีศาลหลักเมือง  [ 22 ] กองคลัง 05 เมษายน 2564
[ 1080 ] ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพณีศาลหลักเมือง  [ 20 ] กองคลัง 05 เมษายน 2564
[ 1077 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่ที่2  [ 22 ] กองคลัง 30 มีนาคม 2564
[ 1073 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  [ 40 ] กองคลัง 25 มีนาคม 2564
[ 1072 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  [ 38 ] กองคลัง 25 มีนาคม 2564
[ 1071 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 34 ] กองคลัง 24 มีนาคม 2564
[ 1068 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่14  [ 34 ] กองคลัง 23 มีนาคม 2564
[ 1060 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการนิทรรศการ วิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  [ 41 ] กองคลัง 19 มีนาคม 2564
[ 1059 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ โครงการจัดนิทรรศการ วิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  [ 48 ] กองคลัง 19 มีนาคม 2564
[ 1057 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่4  [ 41 ] กองคลัง 18 มีนาคม 2564
[ 1056 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  [ 36 ] กองคลัง 18 มีนาคม 2564
[ 1055 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ  [ 37 ] กองคลัง 18 มีนาคม 2564
[ 1054 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดขยายลอกชลประทานบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 43 ] กองคลัง 16 มีนาคม 2564
[ 1053 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 45 ] กองคลัง 15 มีนาคม 2564
[ 1051 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 44 ] กองคลัง 12 มีนาคม 2564
[ 1050 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารเรียน ศพด.บ้านโดง  [ 41 ] กองคลัง 11 มีนาคม 2564
[ 1049 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 41 ] กองคลัง 11 มีนาคม 2564
[ 1047 ] ประกาศผูู้ชนะรายไตรมาส(ไตรมาส๑)  [ 56 ] กองคลัง 03 มีนาคม 2564
[ 1036 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)  [ 72 ] กองคลัง 17 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1031 ] ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน  [ 100 ] กองคลัง 09 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1030 ] ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน  [ 96 ] กองคลัง 09 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1029 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อต้นกุหลาบ โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน  [ 87 ] กองคลัง 09 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1028 ] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมชุดนางรำบวงสรวง  [ 78 ] กองคลัง 08 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1024 ] จ้างทำป้ายไวนิล   [ 90 ] กองคลัง 29 มกราคม 2564
[ 1023 ] จ้างเหมาเครื่องบวงสรวงพร้อมพราหมณ์ประกอบพิธี  [ 90 ] กองคลัง 29 มกราคม 2564
[ 1022 ] จ้างเหมาจัด ตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง  [ 92 ] กองคลัง 29 มกราคม 2564
[ 1018 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  [ 71 ] กองคลัง 27 มกราคม 2564
[ 1015 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ขามน้อย)  [ 83 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1014 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านโดง)  [ 66 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1013 ] ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.สังขะ)  [ 65 ] กองคลัง 25 มกราคม 2564
[ 1011 ] ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)  [ 76 ] กองคลัง 19 มกราคม 2564
[ 1007 ] ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)  [ 108 ] กองคลัง 12 มกราคม 2564
[ 1006 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)  [ 107 ] กองคลัง 12 มกราคม 2564
[ 1001 ] ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่ที่2  [ 131 ] กองคลัง 17 ธันวาคม 2563
[ 1000 ] ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 122 ] กองคลัง 14 ธันวาคม 2563
[ 0997 ] ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 120 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2563
[ 0994 ] ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปฏิบัติธรรม) ประจำปี  [ 151 ] กองคลัง 03 ธันวาคม 2563
[ 0993 ] ประกาศผู้ชนะ (จัดซื้อตลับหมึก)  [ 127 ] กองคลัง 24 พฤศจิกายน 2563
[ 0985 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 132 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0984 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่๑  [ 127 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0983 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 145 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0982 ] ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว  [ 97 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0981 ] แบบก่อสร้างถนนบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 161 ] กองคลัง 16 ตุลาคม 2563
[ 0980 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย)  [ 108 ] กองคลัง 14 ตุลาคม 2563
[ 0978 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด อบต.  [ 109 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5