หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0878 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 45 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0857 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต. สังขะ  [ 67 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0856 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 61 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0855 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 58 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0854 ] ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 58 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0853 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 34 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0852 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 19 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0851 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0850 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 13 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0849 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่10  [ 19 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0848 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 16 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0847 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสลัม หมู่ที่15  [ 19 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0846 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่17  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0845 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่14  [ 15 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0844 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0843 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่4  [ 20 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0842 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่3  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0841 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนวล หมู่ที่9  [ 23 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0840 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่11  [ 18 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0839 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่5  [ 18 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0838 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามน้อย หมู่2  [ 20 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0837 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 21 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0836 ] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่1  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0835 ] ขุดลอกขยายชลประทาน ทำนบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 17 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0834 ] อาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน  [ 21 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0833 ] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 16 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2563
[ 0815 ] ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  [ 97 ] กองคลัง 07 เมษายน 2563
[ 0814 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์  [ 87 ] กองคลัง 07 เมษายน 2563
[ 0812 ] คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 86 ] กองคลัง 26 มีนาคม 2563
[ 0811 ] ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 84 ] กองคลัง 26 มีนาคม 2563
[ 0809 ] ร่างประกาศจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  [ 83 ] กองคลัง 25 มีนาคม 2563
[ 0806 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  [ 80 ] กองคลัง 11 มีนาคม 2563
[ 0796 ] เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน  [ 184 ] กองคลัง 19 ธันวาคม 2562
[ 0790 ] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน  [ 168 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2562
[ 0789 ] ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (สายทางเส้นกลางหมู่บ้าน)  [ 154 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2562
[ 0784 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน (เส้นทางสายกลางหมู่บ้าน)  [ 166 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2562
[ 0783 ] ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน ถึง บ้านขวาว  [ 162 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2562
[ 0778 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแบกจาน ถึง บ้านขวาว หมู่ที่6  [ 164 ] กองคลัง 31 ตุลาคม 2562
[ 0777 ] ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน ถึง บ้านขวาว หมู่ที่6  [ 210 ] กองคลัง 31 ตุลาคม 2562
[ 0776 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม)  [ 164 ] กองคลัง 30 ตุลาคม 2562
[ 0768 ] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 160 ] กองคลัง 15 ตุลาคม 2562
[ 0756 ] เผยแพร่ราคากลาง  [ 176 ] กองคลัง 09 สิงหาคม 2562
[ 0754 ] ราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดง  [ 181 ] กองคลัง 30 กรกฏาคม 2562
[ 0717 ] ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  [ 394 ] กองคลัง 27 มีนาคม 2562
[ 0716 ] ประกาศร่าง TOR รถกระเช้า  [ 531 ] กองคลัง 21 มีนาคม 2562
[ 0715 ] ราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า   [ 463 ] กองคลัง 13 มีนาคม 2562
[ 0714 ] แผนจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  [ 396 ] กองคลัง 11 มีนาคม 2562
[ 0706 ] ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน หมู่ที่6  [ 456 ] กองคลัง 25 มกราคม 2562
[ 0705 ] ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 359 ] กองคลัง 25 มกราคม 2562
[ 0704 ] ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรกาล หมู่ที่13  [ 292 ] กองคลัง 25 มกราคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4