หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0883 ] แบบแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63  [ 6 ] กองคลัง 25 มิถุนายน 2563
[ 0877 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  [ 6 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0876 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  [ 5 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0875 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2  [ 5 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0874 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  [ 5 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0657 ] แผนการดำเนินงาน ปี 2558  [ 106 ] สำนักปลัดฯ 16 พฤศจิกายน 2561
[ 0018 ] รายงานทางการเงิน  [ 613 ] admin 14 ตุลาคม 2557
หน้าที่ 1