หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0473 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร  [ 237 ] สำนักงานปลัด 29 มีนาคม 2561
[ 0472 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร  [ 214 ] สำนักงานปลัด 29 มีนาคม 2561
หน้าที่ 1