[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ส่วนราชการ
 

 

 

นายณัฎฐ์ สุเมธโสภณ
ปลัด อบต.สังขะ

 
 

นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง
หัวหน้าสำนักปลัด

 


ว่าง
นิติกร

 

นางสาวอาทิตยา งามเลิศ
นักพัฒนาชุมชนนางสาวกิตติพร อาวุธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลนางสาวศิริลักษ์ นับถือตรง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเจษฎากร ล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายศิริวัฒน์ ใหมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นางสาวนารีรัตน์ นาคนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุข แสงทอง
นักการภารโรง

 

นางสร้อย หาญยิ่ง
คนงานทั่วไปนายอุดมการณ์ สำเร็จดี
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสมภพ ไกรสุข
ยาม 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558