[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ส่วนการคลัง
 

 

 
นายสืบพงษ์  ธีระกำธร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวสรรชิณี  ช่อทับทิม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 

นางสาวสรรซิณี  ช่อทับทิม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 


นางสาวผุสดี  พวงนาค
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

นางสาวพรทิวาห์  รักษาสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวเบญจพร  สืบค้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558