หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กองช่าง
 

 

นายสืบพงษ์  ธีระกำธร

                              ผู้อำนวยการกองช่าง                               

                                                   

นายสุริยัน  จันทร์ทอง                                                   นายรณชิต  สุขแสวง

 นายช่างโยธา                                                        นายช่างไฟฟ้า

นายยุทธพงษ์  อินทร์นุช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558