[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

 
นางสาลินี  ทวีโภค
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางสาวดวงยิหวา  ดวงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวณภัทร  มาลีหวล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สังขะ

นางสมพร  จำปาเทศ
ครู คศ.1


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโดง

นางสาวประภัทสร  พรหมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามน้อย

นางสาวนิ่มอนงค์ โพธิบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิตินัดดา จันทร์ดา
ครู คศ.1

นางสาวปลั่งศรี  รักษ์เต็ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสำรวย  ภาสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอารีรัตน์ บุญพร้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนิภา  สมบัติวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุวรี  เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรตะวัน  บำรุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558