[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (54.24 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (54.24 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (54.24 KB)
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557