หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
 

 
นายณัฐวัฒน์  สมบูรณ์เทอดธนา
นายก อบต.สังขะ
 

นายบุญเกิด  เสมอดี
รองนายก อบต.สังขะ
 
นางระวิ  อาวุธ
รองนายก อบต.สังขะ
 

นายสิรวิชญ์  สมบูรณ์เทอดธนา
เลขานุการนายก อบต.สังขะ

 

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557