หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบปฏิบัติ)
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (733.00 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (465.54 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (142.20 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (733.00 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (465.54 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 17 มกราคม 2561