หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (122.11 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (211.37 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (66.65 KB)

 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 23 มกราคม 2561