หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (570.58 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (297.58 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 29 มกราคม 2561