หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (250.76 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (5.26 MB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 19 มกราคม 2564