หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจดทะเบียนสมรส ณ ทุ่งทานตะวัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
 
บันทึกโดย : กองการศึกษาฯ วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2564