หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศงบ รับ-จ่าย (477.70 KB) 2. งบทรัพย์สิน (596.89 KB) 3. ประกอบงบทรัพย์สิน (550.90 KB)
4. ใบแทรกงบทรัพย์สิน (610.67 KB) 5. เงินสดและเงินฝาก (250.09 KB) 6. เงินรับฝาก (167.94 KB)
7. งบแสดงฐานะการเงิน (486.90 KB) 8. งบประทรัพย์สิน (511.03 KB) 9. งบทดลอง (508.20 KB)
10. ข้อมูลทั่วไป อบต.สังขะ (518.49 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559