หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

กำหนดชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๙
 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559