หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้
 


ตัวแทนผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ อบต.สังขะ ได้รวบรวมเงิน และสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนนำไปมอบให้แก่ครอบครัวน้องอรินทร์ และน้องฟรีเมียร์ เด็กยากไร้ในพื้นที่ ม.7 บ้านโดง ตำบลสังขะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้น้องๆและครอบครัว ..เนื่องจากพ่อแม่ของน้องแยกทางกันน้องจึง อาศัยอยู่กับป้าทางครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยเป็นเพียงเพิงสังกะสี กลางทุ่งนา ไว้อาศัยบังแดดแหละหลับนอน ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้าใช้ อาศัยอาบน้ำคลองหน้าบ้านในการดำรงชีวิต และเดินเท้าลัดทุ่งนาเพื่อไปโรงเรียน..เบื้องต้น ทาง อบต.และโรงเรียนได้ประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว โดยได้สร้างห้องน้ำ ติดตั้งแผงโซล่าเซลและเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ครอบครัวน้องได้ใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน 020163954876 ชื่อบัญชี "โครงการปันน้ำใจให้น้อง เพื่อ เด็กหญิงอรินทร์  ทองดี"  


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 08 มีนาคม 2559