หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสังขะ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (280.31 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (255.66 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (243.08 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (144.98 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (145.85 KB) 6. เอกสารแนบ-6 (184.06 KB)
7. เอกสารแนบ-7 (157.37 KB) 8. เอกสารแนบ-8 (209.20 KB) 9. เอกสารแนบ-9 (120.80 KB)
10. เอกสารแนบ-10 (207.59 KB) 11. เอกสารแนบ-11 (137.71 KB) 12. เอกสารแนบ-12 (145.12 KB)
13. เอกสารแนบ-13 (229.32 KB) 14. เอกสารแนบ-14 (241.60 KB) 15. เอกสารแนบ-15 (263.70 KB)
16. เอกสารแนบ-16 (223.31 KB) 17. เอกสารแนบ-17 (131.63 KB) 18. เอกสารแนบ-18 (158.20 KB)
19. เอกสารแนบ-19 (208.88 KB) 20. เอกสารแนบ-20 (168.36 KB) 21. เอกสารแนบ-21 (140.81 KB)
22. เอกสารแนบ-22 (161.73 KB) 23. เอกสารแนบ-23 (175.72 KB) 24. เอกสารแนบ-24 (180.93 KB)
25. เอกสารแนบ-25 (142.03 KB)

 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 17 พฤษภาคม 2559