หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
  
 
บันทึกโดย : ส่วนการศึกษาฯ วันที่ : 29 มิถุนายน 2559