หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจับผ้า ประจำปี 2559
 


จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ เทคนิค และขั้นตอนการจับผ้ารูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง สำหรับนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต


-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 29 มิถุนายน 2559