หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนยุทศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (665.00 KB)
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 07 กรกฏาคม 2559