[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"ประจำปีงบประมาณ 2559
 


ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยทุกภาคส่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

3. ให้ความรู้เืพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสังขะ


ท่านนายกองค์การบริหารส่สวนตำบลสังขะ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

น้องๆน่ารัก เรียบร้อยดี...ตั้งใจกันสุดแรยอะ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชาย/หญิง

ช่วยกันคิดหน่อยสิ...จร้า

การนำเสนอของน้องๆ...น่าสนใจม๊ากมากอะ.

เดี่ยวพี่หมอ...จะพาเล่นเกมส์สนุกๆน้าา

มาฟังบรรยายกับพี่หมอต่อนะ...จร้า

กิจกรรมแลกน้ำ...การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

มาลุ้นกันว่าใครจะมีพฤติกรรมเสี่ยง..ทางเพศ

อ้าาว...สามคนนี้งัย

-

ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ กล่าวปิดการอบรม

หัวหน้าสำนักปลัดฯ...สรุปประเด็นพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อบต.สังขะขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านโดงเป็นอย่างมากที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...ขอบพระคุณมากๆคร๊าาบบ

เย้ๆๆจบการอบรมแร้ว..มาร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : admin
วันที่ : 07 กรกฏาคม 2559

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code