หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
 


ผู้ปฎิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี(เครื่องพ่นหมอกควัน)ที่ถูกต้องเสียก่อน จึงจะสามารถปฎิบัติงานควบคุมยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 16 สิงหาคม 2559