[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (485.85 KB) 2. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 59 (544.48 KB) 3. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 (558.61 KB)
4. การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (565.28 KB) 5. ประกาศการเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (535.33 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559