หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (485.85 KB) 2. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 59 (544.48 KB) 3. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 (558.61 KB)
4. การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (565.28 KB) 5. ประกาศการเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (535.33 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559