หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ 2 ถนนสี่แยกกลางหมู่บ้านขามน้อย
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (732.87 KB) 2. ปร.5 (618.36 KB) 3. บันทึกขอความเห็นชอบ (842.93 KB)
4. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (594.38 KB) 5. คำสั่ง ตรวจรับงานจ้าง (642.06 KB) 6. กำหนดราคากลาง (563.52 KB)
7. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (491.12 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (501.20 KB) 9. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (475.83 KB)
10. ผู้ชนะ (574.74 KB) 11. สัญญาจ้าง หน้า 1 (845.88 KB) 12. สัญญาจ้าง หน้า 2 (916.72 KB)
13. สัญญาจ้าง หน้า 3 (903.86 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 4 (865.94 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 5 (795.20 KB)
16. สัญญาจ้าง หน้า 6 (516.28 KB) 17. ส่งมอบงาน (480.53 KB) 18. ตรวจรับงาน (529.70 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 ธันวาคม 2559