หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านแบกจาน หมู่ 6
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (551.13 KB) 2. ปร.5 (668.00 KB) 3. บันทึกขอความเห็นชอบ (851.02 KB)
4. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (538.12 KB) 5. คำสั่ง ตรวจรับงานจ้าง (625.46 KB) 6. กำหนดราคากลาง (548.00 KB)
7. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (460.02 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (461.70 KB) 9. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (472.89 KB)
10. ผู้ชนะ (567.03 KB) 11. สัญญาจ้าง หน้า 1 (859.05 KB) 12. สัญญาจ้าง หน้า 2 (881.60 KB)
13. สัญญาจ้าง หน้า 3 (891.12 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 4 (963.52 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 5 (770.36 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 ธันวาคม 2559