หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตะแบก หมู่ 11 จากเส้นทางร้านพิษณุโลก ถึงสามแยกบ้านนางยี ลำยงหอม
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. รายงานขอความเห็นชอบ (871.57 KB) 2. บันทึกขออนุมัติ (448.95 KB) 3. คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (600.23 KB)
4. คำสั่ง ตรวจรับงานจ้าง (676.82 KB) 5. กำหนดราคากลาง (578.91 KB) 6. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (509.02 KB)
7. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (511.92 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (503.34 KB) 9. ปร.4 (697.07 KB)
10. ปร.5 (571.53 KB) 11. ประกาศผู้ชนะ (608.75 KB) 12. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (436.08 KB)
13. สัญญาหน้า1 (690.24 KB) 14. สัญญาหน้า2 (758.61 KB) 15. สัญญาหน้า3 (734.29 KB)
16. สัญญาหน้า4 (715.89 KB) 17. สัญญาหน้า5 (664.04 KB) 18. ส่งมอบ (435.30 KB)
19. ตรวจรับ (503.31 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 06 มกราคม 2560