[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

งานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อำเภอสังขะ และองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ


งานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย


"โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560"


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560