หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านสังขะ ม.14 จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไสย์ เนียมนวล
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (517.60 KB) 2. แบบ หน้า 2 (723.09 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.27 MB)
4. แบบ หน้า 4 (532.96 KB) 5. แบบ หน้า 5 (788.36 KB) 6. แบบ หน้า 6 (735.10 KB)
7. แบบ หน้า 7 (742.54 KB) 8. แบบ หน้า 8 (698.25 KB) 9. แบบ หน้า 9 (701.88 KB)
10. แบบ หน้า 10 (679.90 KB) 11. แบบ หน้า 11 (260.90 KB) 12. แบบ หน้า 12 (485.83 KB)
13. แบบ หน้า 13 (515.55 KB) 14. แบบ หน้า 14 (635.17 KB) 15. ปร.4 แผ่น 1 (767.27 KB)
16. ปร.4 แผ่น 2 (437.12 KB) 17. ปร.5 (536.11 KB) 18. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (518.11 KB)
19. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (981.82 KB) 20. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (825.15 KB) 21. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (784.14 KB)
22. สัญญา (693.01 KB) 23. สัญญาหน้า2 (781.63 KB) 24. สัญญาหน้า3 (736.21 KB)
25. สัญญาหน้า4 (723.88 KB) 26. สัญญาหน้า5 (658.26 KB) 27. การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ หน้า 1 (561.47 KB)
28. การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ หน้า 2 (60.92 KB) 29. ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (525.22 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560