[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านสังขะ ม.14 จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไสย์ เนียมนวล
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (517.60 KB) 2. แบบ หน้า 2 (723.09 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.27 MB)
4. แบบ หน้า 4 (532.96 KB) 5. แบบ หน้า 5 (788.36 KB) 6. แบบ หน้า 6 (735.10 KB)
7. แบบ หน้า 7 (742.54 KB) 8. แบบ หน้า 8 (698.25 KB) 9. แบบ หน้า 9 (701.88 KB)
10. แบบ หน้า 10 (679.90 KB) 11. แบบ หน้า 11 (260.90 KB) 12. แบบ หน้า 12 (485.83 KB)
13. แบบ หน้า 13 (515.55 KB) 14. แบบ หน้า 14 (635.17 KB) 15. ปร.4 แผ่น 1 (767.27 KB)
16. ปร.4 แผ่น 2 (437.12 KB) 17. ปร.5 (536.11 KB) 18. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (518.11 KB)
19. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (981.82 KB) 20. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (825.15 KB) 21. ใบเสนอราคาคนที่ 3 (784.14 KB)
22. สัญญา (693.01 KB) 23. สัญญาหน้า2 (781.63 KB) 24. สัญญาหน้า3 (736.21 KB)
25. สัญญาหน้า4 (723.88 KB) 26. สัญญาหน้า5 (658.26 KB)
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code