[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านขวาว ม.1 จากบ้านนายเด่น พูลเลิศ ถึง นายคำสิงห์ บูรณ์เจริญ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (710.87 KB) 2. รายงานขออนุมัติ (443.08 KB) 3. รายงานขอความเห็นชอบ (830.28 KB)
4. ราคากลาง (556.10 KB) 5. ปร.4 หน้า 1 (788.31 KB) 6. ปร.4 หน้า 2 (442.61 KB)
7. ปร.5 (612.44 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (497.25 KB) 9. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (503.37 KB)
10. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (513.47 KB) 11. ผู้ชนะ (603.44 KB) 12. สัญญาจ้าง หน้า 1 (861.70 KB)
13. สัญญาจ้าง หน้า 2 (950.81 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 3 (907.79 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 4 (898.67 KB)
16. สัญญาจ้าง หน้า 5 (786.41 KB) 17. ส่งมอบงาน (490.16 KB) 18. ตรวจรับงาน (534.66 KB)
19. ราคากลาง (269.26 KB) 20. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (637.34 KB) 21. รายงานการประชุม (934.76 KB)
22. บันทึก รายงานความเห็นชอบ (571.44 KB)
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code