หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.บ้านขวาว ม.1 จากบ้านนายเด่น พูลเลิศ ถึง นายคำสิงห์ บูรณ์เจริญ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (710.87 KB) 2. รายงานขออนุมัติ (443.08 KB) 3. รายงานขอความเห็นชอบ (830.28 KB)
4. ราคากลาง (556.10 KB) 5. ปร.4 หน้า 1 (788.31 KB) 6. ปร.4 หน้า 2 (442.61 KB)
7. ปร.5 (612.44 KB) 8. ใบเสนอราคาคนที่ 1 (497.25 KB) 9. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (503.37 KB)
10. ใบเสนอราคาคนที่ 2 (513.47 KB) 11. ผู้ชนะ (603.44 KB) 12. สัญญาจ้าง หน้า 1 (861.70 KB)
13. สัญญาจ้าง หน้า 2 (950.81 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 3 (907.79 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 4 (898.67 KB)
16. สัญญาจ้าง หน้า 5 (786.41 KB) 17. ส่งมอบงาน (490.16 KB) 18. ตรวจรับงาน (534.66 KB)
19. ราคากลาง (269.26 KB) 20. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (637.34 KB) 21. รายงานการประชุม (934.76 KB)
22. บันทึก รายงานความเห็นชอบ (571.44 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560