หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกดงยาง หมู่ 16 จากหน้าซุ้มประตูวัดจำปา ถึง บ้านนายเบย สนุกแสน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (529.06 KB) 2. แบบ หน้า 2 (811.51 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.42 MB)
4. แบบ หน้า 4 (523.51 KB) 5. แบบ หน้า 5 (730.39 KB) 6. แบบ หน้า 6 (714.57 KB)
7. แบบ หน้า 7 (723.35 KB) 8. แบบ หน้า 8 (502.26 KB) 9. แบบ หน้า 9 (626.26 KB)
10. แบบ หน้า 10 (660.46 KB) 11. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (437.11 KB) 12. ปร.4 (627.31 KB)
13. ปร.5 (527.71 KB) 14. ใบเสนอราคา1 (711.14 KB) 15. ใบเสนอราคา2 (714.02 KB)
16. ใบเสนอราคา3 (712.72 KB) 17. ผู้ชนะการเสนอราคา (498.87 KB) 18. สัญญาหน้า1 (708.14 KB)
19. สัญญาหน้า2 (769.58 KB) 20. สัญญาหน้า3 (741.49 KB) 21. สัญญาหน้า4 (740.45 KB)
22. สัญญาหน้า5 (658.21 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560