[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเตียน หมู่ 8จากเส้นบ้านวรรณา ถึง บ้านกิตติ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (525.39 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 02 พฤษภาคม 2560