หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึง บ้านนายประดิษฐ์ เติมทอง บ้านสังขะ หมู่ 3
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (518.89 KB) 2. แบบ หน้า 1 (546.85 KB) 3. แบบ หน้า 2 (745.87 KB)
4. แบบ หน้า 3 (1.22 MB) 5. แบบ หน้า 4 (927.07 KB) 6. แบบ หน้า 5 (668.78 KB)
7. แบบ หน้า 6 (669.62 KB) 8. แบบ หน้า 7 (677.35 KB) 9. แบบ หน้า 8 (648.55 KB)
10. แบบ หน้า 9 (586.40 KB) 11. แบบ หน้า 10 (457.84 KB) 12. แบบ หน้า 11 (610.23 KB)
13. ปร.4 (760.77 KB) 14. ปร.5 (601.88 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560