หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางบ้านนางรำพัน ผาสุก ถึง สวนนายแสวง ดียิ่ง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (564.06 KB) 2. แบบ หน้า 2 (749.59 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.24 MB)
4. แบบ หน้า 4 (497.83 KB) 5. แบบ หน้า 5 (684.24 KB) 6. แบบ หน้า 6 (686.67 KB)
7. แบบ หน้า 7 (553.58 KB) 8. แบบ หน้า 8 (621.29 KB) 9. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (504.96 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560