หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากบ้านนางเล็ก เสียงยิ่ง ถึง ที่นานางไล ศรีสว่าง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (521.28 KB) 2. แบบ หน้า 2 (763.76 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.23 MB)
4. แบบ หน้า 4 (487.77 KB) 5. แบบ หน้า 5 (674.60 KB) 6. แบบ หน้า 6 (669.85 KB)
7. แบบ หน้า 7 (550.42 KB) 8. แบบ หน้า 8 (614.53 KB) 9. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (506.79 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560