หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 17 จากเส้นทางลาดยาง ถึง บ้านนายพล ตำทอง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (491.15 KB) 2. ปร.4 (677.09 KB) 3. ปร.5 (561.11 KB)
4. แบบ หน้า 1 (504.82 KB) 5. แบบ หน้า 2 (758.54 KB) 6. แบบ หน้า 3 (1.20 MB)
7. แบบ หน้า 4 (501.76 KB) 8. แบบ หน้า 5 (683.87 KB) 9. แบบ หน้า 6 (549.52 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560