หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสด แสงเพชร ถึง บ้านไลย์ ใจชื่น
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. กำหนดราคากลาง (497.14 KB) 2. ปร.4 (604.00 KB) 3. ปร.5 (497.51 KB)
4. แบบ หน้า 1 (312.22 KB) 5. แบบ หน้า 2 (600.04 KB) 6. แบบ หน้า 3 (844.90 KB)
7. แบบ หน้า 4 (427.58 KB) 8. แบบ หน้า 5 (565.94 KB) 9. แบบ หน้า 6 (573.80 KB)
10. แบบ หน้า 7 (513.04 KB) 11. แบบ หน้า 8 (448.89 KB) 12. แบบ หน้า 9 (494.78 KB)
13. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (431.92 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 1 (866.05 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 2 (948.86 KB)
16. สัญญาจ้าง หน้า 3 (954.81 KB) 17. สัญญาจ้าง หน้า 4 (938.20 KB) 18. สัญญาจ้าง หน้า 5 (1.19 MB)
19. แจ้งลงงาน (532.25 KB) 20. ส่งมอบงาน (517.47 KB) 21. ตรวจการจ้าง (644.59 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 16 มิถุนายน 2560