[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสด แสงเพชร ถึง บ้านไลย์ ใจชื่น
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. กำหนดราคากลาง (497.14 KB) 2. ปร.4 (604.00 KB) 3. ปร.5 (497.51 KB)
4. แบบ หน้า 1 (312.22 KB) 5. แบบ หน้า 2 (600.04 KB) 6. แบบ หน้า 3 (844.90 KB)
7. แบบ หน้า 4 (427.58 KB) 8. แบบ หน้า 5 (565.94 KB) 9. แบบ หน้า 6 (573.80 KB)
10. แบบ หน้า 7 (513.04 KB) 11. แบบ หน้า 8 (448.89 KB) 12. แบบ หน้า 9 (494.78 KB)
13. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (431.92 KB) 14. สัญญาจ้าง หน้า 1 (866.05 KB) 15. สัญญาจ้าง หน้า 2 (948.86 KB)
16. สัญญาจ้าง หน้า 3 (954.81 KB) 17. สัญญาจ้าง หน้า 4 (938.20 KB) 18. สัญญาจ้าง หน้า 5 (1.19 MB)
19. แจ้งลงงาน (532.25 KB) 20. ส่งมอบงาน (517.47 KB) 21. ตรวจการจ้าง (644.59 KB)
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง
วันที่ : 16 มิถุนายน 2560

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code