หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 จากบ้านนายสมบัติ ใหมทองถึงนายบัวลา จินพละ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (460.78 KB) 2. ปร.4 (632.55 KB) 3. ปร.5 (526.92 KB)
4. แบบ หน้า 1 (332.77 KB) 5. แบบ หน้า 2 (627.24 KB) 6. แบบ หน้า 3 (875.72 KB)
7. แบบ หน้า 4 (441.82 KB) 8. แบบ หน้า 5 (558.81 KB) 9. แบบ หน้า 6 (572.12 KB)
10. แบบ หน้า 7 (575.03 KB) 11. แบบ หน้า 8 (527.68 KB) 12. แบบ หน้า 9 (491.33 KB)
13. แบบ หน้า 10 (540.43 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 19 มิถุนายน 2560