หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านขวาว หมู่ 1จากบ้านนายเด่น พูนเลิศ ถึง บ้านเสรียง(ห้วยลึก)
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.5 (579.60 KB) 2. ปร.4 (706.29 KB) 3. แบบ หน้า 1 (507.58 KB)
4. แบบ หน้า 2 (750.10 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.16 MB) 6. แบบ หน้า 4 (910.88 KB)
7. แบบ หน้า 5 (695.46 KB) 8. แบบ หน้า 6 (670.62 KB) 9. แบบ หน้า 7 (662.59 KB)
10. แบบ หน้า 8 (664.94 KB) 11. แบบ หน้า 9 (659.40 KB) 12. แบบ หน้า 10 (592.21 KB)
13. แบบ หน้า 11 (455.90 KB) 14. แบบ หน้า 12 (604.26 KB) 15. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (541.76 KB)
16. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (631.59 KB) 17. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (703.17 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 28 มิถุนายน 2560