หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามน้อย หมู่ 2 เส้นบ้านนายริพาน ถึง อู่โต้ง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (693.78 KB) 2. ปร.5 (565.51 KB) 3. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (586.36 KB)
4. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (497.22 KB) 5. แบบ หน้า 1 (479.56 KB) 6. แบบ หน้า 2 (740.93 KB)
7. แบบ หน้า 3 (1.10 MB) 8. แบบ หน้า 4 (902.59 KB) 9. แบบ หน้า 5 (668.25 KB)
10. แบบ หน้า 6 (652.28 KB) 11. แบบ หน้า 7 (648.07 KB) 12. แบบ หน้า 8 (654.46 KB)
13. แบบ หน้า 9 (638.82 KB) 14. แบบ หน้า 10 (596.05 KB) 15. แบบ หน้า 11 (451.51 KB)
16. แบบ หน้า 12 (587.71 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 20 กรกฏาคม 2560