[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ(โคกสมบัติ) หมู่ 3 จากบ้านนางวลีพร แก้วสว่าง ถึง นายประดิษฐ์ เติมทอง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (711.04 KB) 2. ปร.5 (577.40 KB) 3. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (608.69 KB)
4. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (674.06 KB) 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (521.57 KB) 6. แบบ หน้า 1 (523.06 KB)
7. แบบ หน้า 2 (745.54 KB) 8. แบบ หน้า 3 (1.16 MB) 9. แบบ หน้า 4 (1.02 MB)
10. แบบ หน้า 5 (677.17 KB) 11. แบบ หน้า 6 (660.12 KB) 12. แบบ หน้า 7 (660.18 KB)
13. แบบ หน้า 8 (659.47 KB) 14. แบบ หน้า 9 (650.87 KB) 15. แบบ หน้า 10 (585.51 KB)
16. แบบ หน้า 11 (459.21 KB) 17. แบบ หน้า 12 (594.44 KB)
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง
วันที่ : 24 กรกฏาคม 2560

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code