หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 เส้นทางแยกถนนสาย 24 ถึงบ้านนายติ่ง กลิ่นสุคนธ์
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (699.09 KB) 2. ปร.5 (576.08 KB) 3. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (610.12 KB)
4. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (679.25 KB) 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (518.26 KB) 6. แบบ หน้า 1 (472.62 KB)
7. แบบ หน้า 2 (748.34 KB) 8. แบบ หน้า 3 (1.12 MB) 9. แบบ หน้า 4 (800.86 KB)
10. แบบ หน้า 5 (694.52 KB) 11. แบบ หน้า 6 (668.20 KB) 12. แบบ หน้า 7 (659.11 KB)
13. แบบ หน้า 8 (671.87 KB) 14. แบบ หน้า 9 (676.89 KB) 15. แบบ หน้า 10 (584.77 KB)
16. แบบ หน้า 11 (467.83 KB) 17. แบบ หน้า 12 (603.45 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 25 กรกฏาคม 2560