หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง สามแยกตาเมี๊ยะ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (736.78 KB) 2. ปร.5 (581.15 KB) 3. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (588.87 KB)
4. คำสั่ง ตรวจการจ้าง (651.83 KB) 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (503.81 KB) 6. แบบ หน้า 1 (414.90 KB)
7. แบบ หน้า 2 (706.28 KB) 8. แบบ หน้า 3 (1.02 MB) 9. แบบ หน้า 4 (884.88 KB)
10. แบบ หน้า 5 (641.24 KB) 11. แบบ หน้า 6 (639.67 KB) 12. แบบ หน้า 7 (629.79 KB)
13. แบบ หน้า 8 (624.38 KB) 14. แบบ หน้า 9 (555.24 KB) 15. แบบ หน้า 10 (425.93 KB)
16. แบบ หน้า 11 (556.22 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 26 กรกฏาคม 2560