[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 10 เส้นบ้านนางบัว จินพระ ถึง นายเมียง บุญเลิศ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (719.36 KB) 2. ปร.5 (577.21 KB) 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (519.61 KB)
4. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (600.54 KB) 5. คำสั่ง ตรวจรับงานจ้าง (673.00 KB) 6. แบบ หน้า 1 (568.29 KB)
7. แบบ หน้า 2 (750.68 KB) 8. แบบ หน้า 3 (1.13 MB) 9. แบบ หน้า 4 (1.00 MB)
10. แบบ หน้า 5 (689.47 KB) 11. แบบ หน้า 6 (685.50 KB) 12. แบบ หน้า 7 (698.62 KB)
13. แบบ หน้า 8 (680.66 KB) 14. แบบ หน้า 9 (471.36 KB) 15. แบบ หน้า 10 (592.89 KB)
16. แบบ หน้า 11 (606.48 KB) 17. สัญญาจ้าง หน้า 1 (841.98 KB) 18. สัญญาจ้าง หน้า 2 (977.24 KB)
19. สัญญาจ้าง หน้า 3 (948.86 KB) 20. สัญญาจ้าง หน้า 4 (941.79 KB) 21. สัญญาจ้าง หน้า 5 (1.19 MB)
22. แจ้งลงงาน (517.44 KB) 23. ส่งมอบงาน (500.32 KB) 24. ตรวจการจ้าง (663.07 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 31 กรกฏาคม 2560