หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นบ้านนายสุข ถึง ถนนซอยหลังวัดแบกจาน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (713.98 KB) 2. ปร.5 (576.48 KB) 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (548.27 KB)
4. แบบ หน้า 1 (441.46 KB) 5. แบบ หน้า 2 (744.76 KB) 6. แบบ หน้า 3 (1.14 MB)
7. แบบ หน้า 4 (934.31 KB) 8. แบบ หน้า 5 (594.70 KB) 9. แบบ หน้า 6 (529.48 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 03 สิงหาคม 2560