หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไพลกาล หมู่ 13 จากเส้นบ้านนายนรินทร์ ดวงศรี ถึงถนนลาดยางไทยสมบูรณ์-แบกจาน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (729.95 KB) 2. ปร.5 (590.05 KB) 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (527.69 KB)
4. ประกาศ หน้า 1 (775.42 KB) 5. ประกาศ หน้า 2 (245.50 KB) 6. แบบ หน้า 1 (474.52 KB)
7. แบบ หน้า 2 (742.07 KB) 8. แบบ หน้า 3 (1.17 MB) 9. แบบ หน้า 4 (1.16 MB)
10. แบบ หน้า 5 (662.21 KB) 11. แบบ หน้า 6 (654.68 KB) 12. แบบ หน้า 7 (647.60 KB)
13. แบบ หน้า 8 (657.08 KB) 14. แบบ หน้า 9 (653.42 KB) 15. แบบ หน้า 10 (656.65 KB)
16. แบบ หน้า 11 (653.73 KB) 17. แบบ หน้า 12 (649.38 KB) 18. แบบ หน้า 13 (651.80 KB)
19. แบบ หน้า 14 (655.56 KB) 20. แบบ หน้า 15 (654.32 KB) 21. แบบ หน้า 16 (654.77 KB)
22. แบบ หน้า 17 (658.98 KB) 23. แบบ หน้า 18 (583.10 KB) 24. แบบ หน้า 19 (447.85 KB)
25. แบบ หน้า 20 (609.84 KB) 26. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (631.08 KB) 27. คำสั่ง ตรวจการจ้าง หน้า 1 (759.28 KB)
28. คำสั่ง ตรวจการจ้าง หน้า 2 (198.42 KB) 29. ประกาศมาตรการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กับความเกี่ยวข้อง (590.48 KB) 30. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ (457.12 KB)
31. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ (191.82 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 15 สิงหาคม 2560