หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากเส้นบ้านตาเมี๊ย ถึงบ้านหนองตะเคียน ตำบลขอนแตก
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (725.75 KB) 2. ปร.5 (588.36 KB) 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (493.16 KB)
4. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (641.68 KB) 5. คำสั่ง ตรวจการจ้าง หน้า 2 (190.04 KB) 6. คำสั่ง ตรวจการจ้าง หน้า 1 (718.03 KB)
7. ประกาศ หน้า 1 (749.50 KB) 8. ประกาศ หน้า 2 (261.89 KB) 9. แบบ หน้า 1 (509.68 KB)
10. แบบ หน้า 2 (735.98 KB) 11. แบบ หน้า 3 (1.19 MB) 12. แบบ หน้า 4 (1.08 MB)
13. แบบ หน้า 5 (660.14 KB) 14. แบบ หน้า 6 (660.20 KB) 15. แบบ หน้า 7 (661.18 KB)
16. แบบ หน้า 8 (651.29 KB) 17. แบบ หน้า 9 (652.56 KB) 18. แบบ หน้า 10 (659.74 KB)
19. แบบ หน้า 11 (661.66 KB) 20. แบบ หน้า 12 (654.19 KB) 21. แบบ หน้า 13 (657.76 KB)
22. แบบ หน้า 14 (654.07 KB) 23. แบบ หน้า 15 (653.15 KB) 24. แบบ หน้า 16 (647.92 KB)
25. แบบ หน้า 17 (651.53 KB) 26. แบบ หน้า 18 (648.15 KB) 27. แบบ หน้า 19 (649.75 KB)
28. แบบ หน้า 20 (658.52 KB) 29. แบบ หน้า 21 (577.17 KB) 30. แบบ หน้า 22 (453.88 KB)
31. แบบ หน้า 23 (613.57 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 15 สิงหาคม 2560